Grains Heatmap

ZMU9
Soybean Meal
-0.95%
ZWU9
Wheat
-1.33%
ZRU9
Rough Rice
-1.52%
ZLU9
Soybean Oil
-1.54%
ZSU9
Soybeans
-1.56%
ZCU9
Corn
-1.62%
ZOU9
Oats
-3.57%

-3.57% 
                             
 -0.95%